Obligaţiile membrilor crescători de capre.


 • să cunoască prevederile statutului asociaţiei şi regulile de organizare interne ale asociaţiei şi să le respecte.


 • să declare cu sinceritate pe propia răspundere numărul de capre pe care le deţine.


 • să participe la toate întrunirile şi şedinţele organizate de Asociaţie.


 • să participe activ şi fără ezitări la toate acţiunile organizate de Asociaţie, prin prezenţă sau financiar după cum hotăreşte conducerea asociației la acea dată.


 • să platească la timp cotizaţia fixată de comun acord în Adunarea Generală a Asociaţiei.


 • să anunţe Conducerea  Asociaţiei, orice modificare în efectivul de capre deținut în termen de 30 zile.


 • să nu aducă prejudicii imaginii Asociaţiei şi conducerii acesteia, prin activităţile şi comportamentul lor  din asociaţie şi societate.


 • să ia act de toate sancţiunile fixate de asociaţie prin statut şi prin hotărârile A.G.A., consiliul director, şi sa le respecte.


 • să participe fiecare după posibilităţi şi pregătire la dezvoltarea Asociaţiei, şi să contribuie la crearea unui prestigiu pentru igiena şi calitatea   produselor obţinute şi comercializate sub sigla <Caprimed>.

 • înapoi / sus

   
   

  CAPRIMED / www.apivs.ro