Misiune

 • sprijinirea şi apărarea drepturilor crescătorilor de animale pentru producerea laptelui şi a producătorilor de produse lactate;

 • obţinerea de fonduri pentru construirea şi modernizarea de ferme zootehnice;

 • sprijin în obţinerea de fonduri pentru cumpărarea de animale din rase superioare;

 • atragerea de fonduri pentru construireaşi modernizarea spaţiilor pentru obţinerea produselor lactate;

 • sprijin acordat producătorilor în seleţia şi ameliorarea raselor de animale;

 • sprijin în tratamentul şi menţinerea stării de sănătate a animalelor;

 • atragerea de fonduri pentru construirea unui abator la nivel comunal;
 • sprijin acordat producătorilor şi crescătorilor de animale pentru înfiinţareaşi întreţinerea culturilor necesare activităţii de creştere a animalelor;

 • elaborarea şi redactarea de programe şi prestarea unor servicii de consultanţă în domeniile: agricol, turism, comercial, piaţa foţei de muncă, marketing, management;

 • întocmirea de documentaţii solicitate de clienţi: planuri de afaceri, studii de fezabllitate, studii de marketing, managementul calităţii, promovarea calităţiişi protecţia consumatorului;

 • realizarea de programe specifice protecţiei mediului, reducerii poluării, protecţiei fauneişi ecosistemelor aflate în pericol, promovând metode de intervenţie ecologice;

 • înapoi / sus

   
   

  CAPRIMED / www.apivs.ro