Reţeaua GAL-urilor din judeţul Sibiu

www.apivs.ro 

 
 

GAL Podisul Hartibaciului


Noutăţi:

• Formular de înscriere în Registrul unic de identificare (APIA)


• Notă de clarificare pentru sub-măsura 431.2 privind:

- decontare TVA

- prezentarea documentului de înregistrare de la APIA


• Manualele de proceduri pentru măsurile 41 şi 431.2


Decizia de autorizare:

• GAL Mărginimea Sibiului

• GAL Podișul Mediașului

• GAL Țara Secașelor

• GAL Microregiunea Hârtibaciului


• Lista GAL-uri selectate


APIVS a găzduit o prima întâlnire de cunoaştere reciprocă şi de discuţii între GAL-uri provenind din Vrancea, Galaţi, Bacău, Braşov şi Sibiu.


Propunere de realocare în cadrul axei LEADER, de la masura 431.1 la masurile 41 şi 421


Rezultatele evaluării Planurilor de Dezvoltare Locală


• RĂSPUNS MADR

• Spaţiu de dialog al GAL-urilor

• SCRISOAREA GAL-urilor CATRE MADR

• Lista semnatarilor

• Mulţiumiri semnatarilor

• Lettre des initiatives LEADER de Roumanie s'adressant au ministère de Agriculture

• Letter of the Romanian LEADER - initiatives addressing the Ministry of Agriculture

• Brief der rumänischen LEADER - Initiativen an das Landwirtschaftsministerium


• Legea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală - Nr 283 / 28.12.2010 publicată în MO Nr. 15 / 07.01.2011


• O Sinteză Legi Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală


- (Leader Inspired Network Community), organizează în perioada 27 - 29 aprilie 2011 la Bad Schandau, Sächsische Schweiz, Germania seminarul cu tema: „Cooperare locală în dezvoltarea rurală”


Arhivă:

bannerAPDRP


MADR


Reţeaua europeană LEADER


Reţeaua europeană pentru dezvoltare rurală.

O platformă a GAL-urilor din România.

Asociaţia GAL-urilor din Franţa.
 

• Leader en Ille et Vilaine

• Cooperare internaţională

• Reuniuni reţea

• Leader România (APDRP)

• Leader Sibiu (DADR Sibiu)

• RNDR

• Politica de dezvoltare rurală 2007-2013

• Revista ”Leader + Magazin”

• GADA


 
 

Rețeaua GAL-urilor din județul Sibiu / www.apivs.ro