LEADER-România
O platformă a GAL-urilor din România


Untitled Document

ultima actualizare
1 ianuarie 2014

Recomandăm site-ul FNGAL


• iniţiative ale GAL-urilor

 

• diverse


• Ce este RNDR

• LEADER - (extras din PNDR).

• Statut - FNGAL

• Revista ”Leader + Magazin”

• Abordarea Leader: un ghid elementar.

• Lista bunei guvernanţe a GAL-urilor


Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Dacian Cioloş, prezintă “50 de ani de Politică Agricolă Comună"


• Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind sprijinul pentru dezvoltare rurală după 2013

• Legal proposals for the CAP after 2013• funcţionarul public :)
Actualitate:

GAL-uri selectate

harta GAL-uri (AM PNDR)

listă GAL-uri (AM PNDR)

GAL - urile se prezintă


Arhivă:

Note de clarificare privind implementarea PDL

Conferinţa internaţională pentru Proiecte de Cooperare – Măsura 421, sub patronajul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va avea loc în ziua de 5 Noiembrie 2012 la Hotel Caro .


• Noul Regulament european pentru dezvoltare rurală, perioada 2014-2020, care va înlocui actualul Reg.1698/2005


• Regulament general pentru fondurile europene, perioada 2014-2020


• FNGAL a primit statutul de invitat permanent în  cadrul Comitetelor Consultative Tematice pentru Agricultură, alături de Academia de Studii Economice din Bucureşti şi Patriarhia Română


• C O M U N I C A T privind modificarea strategiilor de dezvoltare locală aprobate în sesiunea de selecție din perioada 01.09 – 29.10. 2010


• H O T Ă R Â R E pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale


• George Octavian TURTOI a fost numit ca director general al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), începând cu data de 23 iulie 2012


• Comunicat privind modificarea strategiilor de dezvoltare locală aprobate în sesiunea de selecţie din perioada 01 septembrie - 29 octombrie 2010


• Lansare proces de consultare pentru politica de dezvoltare rurală 2014 - 2020


• Întâlnirea privind Politica de Dezvoltare Rurală – stadiu prezent şi perspective


• COMUNICAT DE PRESĂ - Guvernul României a aprobat, în şedinţa de miercuri, 13 iunie 2012, proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.


• A DOUA ĪNTĀLNIRE A GRUPULUI DE LUCRU LEADER - la Gura Humorului în cadrul întâlnirii GLL din cadrul RNDR


• Proiectul de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor europene, modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.


• Declaraţia de la Sibiu a Federaţiei Naţionale a Grupurilor de Acţiune Locală din Romania - FNGAL 

   


LEADER - ROMÂNIA

Created by Asociaţia de prietenie „Ille et Vilaine - Sibiu” - www.apivs.ro