Reţeaua GAL-urilor din judeţul Sibiu

www.apivs.ro 

 
 

GAL Podisul Hartibaciului


Noutăţi:

• Formular de înscriere în Registrul unic de identificare (APIA)


• Notă de clarificare pentru sub-măsura 431.2 privind:

- decontare TVA

- prezentarea documentului de înregistrare de la APIA


• Manualele de proceduri pentru măsurile 41 şi 431.2


Decizia de autorizare:

• GAL Mărginimea Sibiului

• GAL Podișul Mediașului

• GAL Țara Secașelor

• GAL Microregiunea Hârtibaciului


• Lista GAL-uri selectate


APIVS a găzduit o prima întâlnire de cunoaştere reciprocă şi de discuţii între GAL-uri provenind din Vrancea, Galaţi, Bacău, Braşov şi Sibiu.


Propunere de realocare în cadrul axei LEADER, de la masura 431.1 la masurile 41 şi 421


Rezultatele evaluării Planurilor de Dezvoltare Locală


• RĂSPUNS MADR

• Spaţiu de dialog al GAL-urilor

• SCRISOAREA GAL-urilor CATRE MADR

• Lista semnatarilor

• Mulţiumiri semnatarilor

• Lettre des initiatives LEADER de Roumanie s'adressant au ministère de Agriculture

• Letter of the Romanian LEADER - initiatives addressing the Ministry of Agriculture

• Brief der rumänischen LEADER - Initiativen an das Landwirtschaftsministerium


• Legea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală - Nr 283 / 28.12.2010 publicată în MO Nr. 15 / 07.01.2011


• O Sinteză Legi Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală


- (Leader Inspired Network Community), organizează în perioada 27 - 29 aprilie 2011 la Bad Schandau, Sächsische Schweiz, Germania seminarul cu tema: „Cooperare locală în dezvoltarea rurală”


Arhivă:

Seminar Leader Cluj-Napoca

În cadrul programului de cooperare bilaterală între Ministerul francez al Alimentaţiei, Agriculturii şi Pescuitului şi Ministerul român al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-a propus un sprijin aparte pentru punerea în practică a strategiilor locale de dezvoltare finanţate prin intermediul axei 4 a LEADER, şi anume prin organizarea unui seminar ce urmăreşte schimburi de experienţă între grupurile de acţiune locală (GAL) franceze şi române, pentru a favoriza cooperările bilaterale între teritoriile organizate ale celor două ţări.

Acest seminar a fost organizat in perioada 24-25 iunie, de Ambasada Frantei in colaborare cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara – Cluj-Napoca si Centrul Cultural Francez – Cluj-Napoca.


Doru Pamfil - Rector Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină veterinară din Cluj

Henri Paul
Ambasadorul Franţei īn Romānia

Dacian Cioloş - Comisar European pentru
agricultură şi Dezvoltarei Rrurală

Mihail Dumitru
Ministrul Aagriculturii şi Dezvoltării Rrurale

 

 

Ambasadorul Franţei în România Dl. Henri Paul primeşte titlul de profesor Honoris Causa  din partea Universităţii de Stiinţe Agricole şi Medicină veterinară din Cluj.

Ambasadorul Franţei în România Dl. Henri Paul conferă medalia „Mérite agricole”: Dnei. Rodica Matei - Director Direcţia Strategii Politici şi Programe şi Dlui. Doru Pamfil rector la Universitaea de Stiinţe Agricole şi Medicină veterinară din Cluj.


site-ul oficial al seminarului

 


FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Notă de informare

Programul seminarului

Chestionar

Listă GAL-uri România

Listă GAL-uri Franţa


înapoi / sus

 
 

Rețeaua GAL-urilor din județul Sibiu / www.apivs.ro