Reţeaua GAL-urilor din judeţul Sibiu

www.apivs.ro 

 
 

GAL Podisul Hartibaciului


Noutăţi:

• Formular de înscriere în Registrul unic de identificare (APIA)


• Notă de clarificare pentru sub-măsura 431.2 privind:

- decontare TVA

- prezentarea documentului de înregistrare de la APIA


• Manualele de proceduri pentru măsurile 41 şi 431.2


Decizia de autorizare:

• GAL Mărginimea Sibiului

• GAL Podișul Mediașului

• GAL Țara Secașelor

• GAL Microregiunea Hârtibaciului


• Lista GAL-uri selectate


APIVS a găzduit o prima întâlnire de cunoaştere reciprocă şi de discuţii între GAL-uri provenind din Vrancea, Galaţi, Bacău, Braşov şi Sibiu.


Propunere de realocare în cadrul axei LEADER, de la masura 431.1 la masurile 41 şi 421


Rezultatele evaluării Planurilor de Dezvoltare Locală


• RĂSPUNS MADR

• Spaţiu de dialog al GAL-urilor

• SCRISOAREA GAL-urilor CATRE MADR

• Lista semnatarilor

• Mulţiumiri semnatarilor

• Lettre des initiatives LEADER de Roumanie s'adressant au ministère de Agriculture

• Letter of the Romanian LEADER - initiatives addressing the Ministry of Agriculture

• Brief der rumänischen LEADER - Initiativen an das Landwirtschaftsministerium


• Legea Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală - Nr 283 / 28.12.2010 publicată în MO Nr. 15 / 07.01.2011


• O Sinteză Legi Camerelor pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală


- (Leader Inspired Network Community), organizează în perioada 27 - 29 aprilie 2011 la Bad Schandau, Sächsische Schweiz, Germania seminarul cu tema: „Cooperare locală în dezvoltarea rurală”


Arhivă:

  Reuniuni ale rețelei de GAL-uri din Județ .... 


Odată cu lansarea programului LEADER în România la inițiativa APIVS, au fost realizate mai multe întâlniri ale GAL-urilor din județul Sibiu.

Obiectivul întâlnirilor: informare asupra măsuri 431 din cadrul axei Leader din PNDR.

Functionarea GAL, dobandirea de competente si animarea teritoriului

  
Sub-masura 431.1

Constructie parteneriate public – privat

Faza 1

Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER

Continut:                   Sesiuni de formare si informare

Beneficiari directi :    Formatori specializati, selectati de AM (MADR)

Beneficiari finali :      Parteneri publici, economici si sociali din teritoriu

Faza 2

Formarea reprezentantilor (animatorilor) GAL urilor potentiale

Continut:                   Formare specializata privind strategiile de dezvoltare locala

Beneficiari directi:     Formatori specializati

Beneficiari finali :      Reprezentanti ai GAL potential care au urmat Faza1 sau alta formare pe LEADER

Faza 3

Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL

Beneficiar direct  acelasi cu  beneficiar final  :  GAL potential

Conditie de acces :     Proiect al GAL potential  (obiectiv, durata, actiuni, buget)

Crearea strategiei
            - Identificarea domeniilor
            - Obiectivele pe fiecare domeniu
            - Strategia pentru realizarea obiectivelor

Plan de dezvoltare

- Actiuni prevazute pentru aplicarea strategiei in vedera realizarii obiectivelor.

Participanți:

- GAL ”Podișul Hârtibaciului”

- GAL ”Podișul Mediașului”

- GAL ”Podișul Secașelor”

- GAL ”Țara Oltului”

- GAL ”Mărginimea Sibiului”

- reprezentanți de la DADR Sibiu - serviciul Leader

- Consiuliul Județean Sibiu - serviciul strategii și programe

Întâlnirile au avut loc în Sibiu, la CJS, APIVS iar în județ la Agnita, Avrig, Moșna și Ocna Sibiului.


Agnita - GAL ”Microregiunea Hârtibaciului”

Moșna - GAL ”Podișul Mediașului”


În perioada 4 - 6 noiembrie, oraşul Avrig şi regiunea Ţara Oltului a primit vizita unei delegaţii a Grupului de Acţiune Locală „Pays Sud de Saint Brieuc” (Bretania- Franţa). Grupul a fost format din 4 persoane: Thiebaud Guignard - animator GAL, Pascal Allo - vicepreşedinte GAL, Pierre-Michel Connen, președinte Asociația Amities Transylnaniene şi Patrick Maitrallain, vice-primar Ploeuc sur Lie. Oaspeţii francezi şi-au propus ca această vizită să fie prima dintr-o serie mai mare, în urma cărora GAL-ul francez, împreună cu Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Ţara Oltului”, să dezvolte mai multe proiecte comune. (Colaborarea dintre cele două structuri regionale durează de mai mulţi ani, formarea GAL-ului din Ţara Oltului având la bază, în parte, experienţa franceză. Preşedintele GAL-ului francez este Marc le Fur, vicepreşedinte al Adunarii Naţionale a Franţei.) articol Dan Frâncu.


- APIVS, 18 noiembrie 2009, stabilirea detaliilor pentru plecarea în Polonia.

procesul verbal al întâlnirii


- Medias, 24 noiembrie 2009, Adunare Generala extraordinara a GAL Podisul Mediasului.

procesul verbal al întâlnirii

- Medias, 08 decembrie 2009, a doua Adunare Generala extraordinara a GAL Podisul Mediasului.

procesul verbal al întâlnirii

- Medias, 16 decembrie 2009, alegerea membrilor Consiliului director din partea societății civile a GAL Podisul Mediasului.

procesul verbal al întâlnirii

înapoi / sus

 
 

Rețeaua GAL-urilor din județul Sibiu / www.apivs.ro