LEADER-România
O platformă a GAL-urilor din RomâniaListă de verificare pentru politica bunei guvernanţe a GAL-urilor

 • Membrii GAL-urilor reprezinta toate straturile societatii din zona parteneriatului, inclusiv tinerii si femeile.
 • Adeziunea la GAL este deschisa noilor organizatii si indivizilor care pot contribui pozitiv la activitatile parteneriatului.
 • Comunitatile de interese strategice nu sunt in nici un caz excluse din procesul de parteneriat.
 • Membrii GAL-ului actioneaza in mod responsabil, tinand cont de consecintele deciziilor lor.
 • Membrii GAL-ului sunt realisti si iau deciziile bazandu-se pe date bine documentate.
 • Toti membrii GAL-ului au acces la informatii pertinente si la oportunitati de formare.
 • Participarea membrilor GAL-ului este in centrul bunei guvernante, iar detaliile practice (date si locul reuniunilor) sunt riguros discutate, validate si comunicate in timp util populatiei.
 • Functionarea GAL-urilor se ghideaza dupa o serie de proceduri publice stabilite, mai ales mecanisme transparente pentru a face apel la deciziile luate de GAL-uri, pe de o parte, si pentru anuntarea conflictelor de interese, pe de alta parte.
 • Membrii GAL-urilor isi expun voluntar ideile si incearca sa dezvolte pozitiv ideile celorlalti.
 • Masurile guvernantei sunt flexibile si pot fi adaptate, cu atat mai mult cu cat situatia din 2009 ar putea evolua pana la termenul 2013.
 • Membrii GAL-urilor sunt gata sa ia in considerare diferite puncte de vedere si respecta opiniile celorlalti.
 • Deciziile GAL-urilor sunt luate pe principiul “un membru = un vot”, presedintele detinand un vot preponderent.
 • Se stabileste o distinctie clara intre rolurile strategice si operationale din cadrul GAL-ului, cu scopul de a asigura o imagine generala nepartinitoare privind activitatile parteneriatului.
 • Functionarea si guvernanta GAL-urilor vor face obiectul unei evaluari anuale realizata de experti externi.

 

 

pagina principală / sus


LEADER - ROMÂNIA

Created by Asociaţia de prietenie „Ille et Vilaine - Sibiu” - www.apivs.ro