LEADER-România
O platformă a GAL-urilor din România


• ANUNȚ cu privire la prelungirea termenului de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în cadrul sesiunii de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală până la data de 02 mai 2012


• Completare la nota de clarificare privind selecţia GAL-urilor


• Notă de clarificare privind selecţia GAl-urilor


• Comisia Europeană a aprobat în data de 4 aprilie 2012 cea de-a şaptea propunere de modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală.


• RNDR - înfiinţarea şi modalitatea de funcţionare a Grupurilor de Lucru Tematice


• Modificarea şi completarea HG 224/2008  privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013


A fost modificat şi completat ghidul solicitantului şi procedura aferentă pentru selecţia GAL – sesiunea 1 martie – 20 aprilie 2012

• Procedura de selecţie

• Ghidul solicitantului


• Anunţ Cereri de Proiecte FEADR 41


• O noua sesiune de selecţie a GALurilor


• Manual de procedură pentru autorizare plăţi


• Calendar propus pentru sesiunile de depunere aferente anului 2012


• Reuniune a GAL - urilor la Braşov 16 decembrie 2011


• Formular de înscriere în Registrul unic de identificare (APIA)


• Manualele de proceduri pentru măsurile 41 şi 431.2


• STATUT ELARD


• Modificări ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013


Intenţionăm să creăm o bază de date actualizată cu informaţii despre GAL-urile din România. În acest scop vă rugăm să ne transmite-ţi fie linkul site-ului GAL-ului dvs. fie o prezentare a GAL-ului, pe care doriţi să o faceţi cunoscută.


HOTARÂRE nr. 41 din 25 ianuarie 2012 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013


• Modificarea şi completarea HG 224/2008  privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013


• Prima decizie de autorizare a unui GAL


• Ghidul Solicitantului pentru Măsura 431, submăsura 431.2, VARIANTA CONSULTATIVĂ

• Fişa Măsurii 431

• Ghidul benficiarului măsura 41 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

sursa: APDRP


Propuneri de realocare a fondurilor pentru investiţii viabile, prin modificarea PNDR:

Axa Leader: suplimentarea cu 198 mil. Euro şi organizarea unei noi sesiuni.

(sursa fonduri-structurale.ro)


• Propunere de realocare în cadrul axei LEADER, de la masura 431.1 la masurile 41 şi 421


• Rezultatele evaluării Planurilor de Dezvoltare Locală


• RĂSPUNS MADR


• SCRISOAREA GAL-urilor CĂTRE MADR

• Lista semnatarilor

• Mulţiumiri semnatarilor

• Lettre des initiatives LEADER de Roumanie s'adressant au ministère de Agriculture

• Letter of the Romanian LEADER - initiatives addressing the Ministry of Agriculture

• Brief der rumänischen LEADER - Initiativen an das Landwirtschaftsministerium


• Despre Camerele Agricole


• LINC 2011 (Leader Inspired Network Community), organizează în perioada 27 - 29 aprilie 2011 la Bad Schandau, Sächsische Schweiz, Germania seminarul cu tema: „Cooperare locală în dezvoltarea rurală


• Anunţ MADR cu privire evaluarea PDL-urilor 24 februarie 2011


• Manualul de procedură pentru selecţia GAL-urilor.


• Ghidul pentru selecţia GAL-urilor.


• Fondul de Garantare a Creditului Rural


• Listă de verificare pentru buna guvernare în cadrul GAL-ului.


• Noi facilităţi de finanţare pentru beneficiarii PNDR!


• Solicitare de clarificare şi răspuns MADR.


• Sesiune formare 431.1 faza 2.


• Seminar „Fermele de semi-subzistenţă în UE”, 13 - 15 octombrie 2010 la Sibiu.


• Seminar LEADER franco - român, Cluj-Napoca 24 - 25 iunie.


înapoi / sus


MADR APDRP Reţeaua europeană LEADER Reţeaua europeană
pentru dezvoltare rurală.
Asociaţia GAL-urilor din Franţa.

LEADER - ROMÂNIA

Created by Asociaţia de prietenie „Ille et Vilaine - Sibiu” - www.apivs.ro